REALITY  SAC

mobil: 0907 192 697, 0905 966 980

RealSoft WEB Web s inzerátmi nehnuteľností zo systému RealSoft!
Web do 24 hodín Vytvorte si portfólio inzerátov s webom už do 24 hodín!

V prvom rade Vás vítame na našej internetovej stránke,

naša obchodná spoločnosť vznikla v roku 2010, od roku 2014 sa venujeme aj sprostredkovaniu predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností, a to na území Slovenskej republiky, Maďarskej republiky a Chorvátsku. Našim klientom poskytujeme kompletný servis vrátane vypracovania zmlúv autorizovaných advokátom, ako aj poradenstvo v oblasti získania finančných prostriedkov na financovanie kúpy nehnuteľnosti.

Čo je autorizácia zmluvy? Autorizáciou zmluvy je v zmysle §1a zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody. Advokát takýmto spôsobom zodpovedá za uzatvorenú zmluvu a za prípadnú škodu vzniknutú v súvislosti so zanedbaním niektorej z povinností advokáta. Zároveň správa katastra posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či údaje z liste vlastníctva sú správne, či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu a neskúma obsahovú stránku zmluvy, čím sa celé konanie mnohonásobne zrýchli.

Výhody autorizácie:

  • žiadne poplatky na matrike alebo u notára
  • lehota na rozhodnutie o povolení vkladu 20 dní (namiesto 30 dní)
  • správny poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra 18,00 € (namiesto 66,00 €)

V prípade akýchkoľvek otázok sa nás neváhajte kontaktovať na našich telefónnych číslach 0907 192 697, 0905 966 980, alebo na našej e-mailovej adrese: info@realitysac.sk. Určite Vám náš kolektív bude vedieť k Vašej spokojnosti pomôcť.

 

 Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2